Grafeen (graphene) | Archive | april
Archief voor juli, 2017
Robots uit grafeen
Samen met Ray Baughman zou Chen verder werken aan de ontwikkeling van de actuatoren. Ray Baughman zou ook gaan werken aan een helicopter ter grootte van een bij. ...
Grafeen beschermt tegen elektromagnetische straling
Dit is vrij bijzonder omdat conventionele materialen gewoonlijk duizenden atomen dik moeten wezen om zo effectief zijn. Deze hoge absorptie is een gevolg van de ongebruikelijke elektronische eigenschappen van grafeen, elektronen bewegen er immers vrij....
GraphExeter, het nieuwe familielid
GraphExeter kan gebruikt worden voor het creëren van draagbare elektronische apparaten, zoals kleding met computers, telefoons en MP3-spelers....
Luidruchtige toestellen met grafeen
De stabiele geluidsemissie bij een constante amplitude geluidsdruk met lage ruis werd voor een lange tijd waargenomen bij een continue werking onder een vaste frequentie. Dergelijke belangrijke optredens in deze G-SED tonen brede toepassingen, die een ander licht werpen op grafeen en de mogelijkheden in het akoestische veld....
Grafeen krikt volgende generatie zonnepanelen op
In kleurstof-zonnecellen slaan fotonen elektronen uit de kleurstof in een dunne laag titaandioxide dat op zich doorstuurt naar de anode. Yun Hang Hu's groep ontdekte dat als men grafeen toevoegt aan het titaandioxide de geleidbaarheid verhoogd, en die 52,4 procent meer stroom in het circuit brengt. ...
Grafeen tart de natuurwetten
Grafeen is een twee dimensionaal materiaal dat ooit onbestaand werd geacht. Ondertussen heeft het al veel traditionele opvattingen over natuurkunde ondermijnd. En het zal er nog meer ondermijnen.- Zihan Xu...
Koolstof nanobuisjes en Grafeen voor elektronica 2012-2022
Koolstof nanobuisjes (CNTs), grafeen en hun verbindingen vertonen bijzondere elektrische eigenschappen voor organische materialen, en hebben een enorm potentieel in elektrische en elektronische toepassingen zoals zonne-energie......
Eerste beelden van groei in vloeistoffen op atomaire schaal
In de toekomst zijn de medewerkers van plan om hun vloeibare cellen uit grafeen te gebruiken om de groei van vele verschillende soorten nanodeeltjes, waaronder metalen, halfgeleiders en andere nuttige materialen te bestuderen. ...
Grafeen lenzen: 2-D elektronen-herders
Onderzoek wees uit dat het als instrument kan gebruikt worden om een stroom van elektronen te leiden, vergelijkbaar met de manier waarop een optische lens het licht richt....
Doorbraak in grafeen-gebaseerde electronica
Nu alle drie de kenmerken van de elektrische geleidbaarheid - geleidend, isolerend en halfgeleidend - te vinden zijn in de koolstof-familie, biedt dit de nodige compatibiliteit die nodig is voor het gebruik in toekomstige elektronica....
1 2 >