Grafeen (graphene) | Archive | juni
Archief voor juli, 2017
Smartphones met nachtkijker voor militair gebruik
De verbeterde nachtkijker-mogelijkheden die nu worden ontwikkeld voor het leger zouden gebruikt kunnen worden voor verbeterde veiligheidsvoorzieningen in civiele auto's....
Batterij van Edison herleeft met grafeen
De batterij kan volledig worden opgeladen in 2 minuten en ontladen in 30 seconden, ongeveer 1.000 keer sneller dan een conventionele Edison batterij....
Omgevingswarmte als energiebron
De resultaten bevestigen dat aanwezige thermische energie kan opgevangen worden door lage dimensionale materialen zoals grafeen of het oppervlak van vaste stof zonder de aanwezigheid van temperatuurverandering....
Nieuwe techniek maakt het mogelijk grafeen in elk labo te fabriceren
Hoewel belangrijke mogelijkheden eindeloos zijn met grafeen is het materiaal zo duur en moeilijk te vervaardigen....
Nanoporeus grafeen overtreft commerciële water ontzoutingstechnieken
Oceanen en zeeën bevatten ongeveer 97% van het water op de aarde en slechts een klein deel van de watervoorziening in de wereld wordt ervan gebruikt. Als men het gebruik van zout water wil verhogen zouden er groene, goedkopere en duurzame ontzoutingstechnieken moeten zijn....
Grafeen als lichtschakelaar
De resultaten van dit onderzoek naar methoden om licht van verschillende golflengten te manipuleren zijn volgens de onderzoekers van belang voor de ontwikkeling van betere opto-elektronica....
Opladen in 10 minuten = R&D award
Eerdere R&D awards waren bestemd voor producten zoals; De automatische telmachine (1973), fax (1975), Kodak Photo CD (1991), nicotine-pleister (1992), en HDTV (1998)....
Grafeen: Het Bionische Materiaal
Bovendien is grafeen in staat om elektrische signalen te vervoeren, wat betekent dat het gekoppeld kan worden aan neuronen en andere cellen die communiceren met elkaar door zenuwimpuls, of actiepotentiaal....
Atomen in superresolutie
Big Bang Tomografie heet de nieuwe techniek en gebruikt elektronenmicroscopie om atomen in een materiaal met elektronen te beschieten....
Opening van micro-en nano-fabricage faciliteit in Azië
Het materiaal is erg nieuw, we zijn dus nog aan het leren hoe we kunnen omgaan met dat materiaal, maar het potentieel is enorm....
1 2 >