Grafeen (graphene) | Over grafeen.be - Grafeen (graphene)
g

De website werd opgericht in 2010 en rapporteert sinds, als één van de eerste websites wereldwijd, exclusief nieuws en informatie omtrent het onderwerp grafeen.

De informatie op de site wordt opgehaald via briefwisseling, nieuwsartikels op het web, wetenschappelijke werken en persberichten.

De eigenaar van de website stelt zich niet verantwoordelijk voor eventuele incorrecte informatie die werd aangeleverd door bronnen.

In geen geval zal de eigenaar aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winsten voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website.

De site biedt dynamisch gegenereerde beursstatistieken aan ter informatie en als service – met enkel de garantie dat de bedrijven in de lijsten deelnemers zijn aan de grafeenindustrie – en stimuleert op geen enkel moment de lezer tot aankoop of verkoop van aandelen of relevante van deze genoteerde bedrijven.

Grafeen.be is een initiatief dat werd opgebouwd door Kenny Verhulst.

Tot op de dag van vandaag is de site enkel in het beheer van Verhulst, als een langetermijnproject van de firma Webandall.

SoAVerhulst is ook aan de slag als ICT’er bij een grote Europese speler in de digitale printindustrie (niet relevant met grafeen). Sinds geruime tijd kent hij een obsessieve liefdesverhouding met het atomaire koolstofmateriaal grafeen – een massief vel uit alle kleuren van de regenboog – en buigt hij zich over de meest fundamentele vragen.

Verhulst is een dromer en jonge filosoof. Uitgebouwde interesses als 3D print en modellen, computerwetenschappen, natuurkunde, poëzie, geometrie en wiskunde helpen hem een beter begrip te verschaffen in de totaliteit van het concept grafeen.

Verhulst acht het uiterst belangrijk om informatie omtrent het wondermateriaal naar de buitenwereld toe te brengen en markeert dit zelf als één van de eerste cruciale stappen om de mogelijkheden van deze innovatie optimaal te kunnen benutten.

In de toekomst, wanneer de tijd rijp is, wil Verhulst het platform gaan gebruiken om kansen te bekomen op vlak van energie in samenspraak met de burgers.


Wat is 3D printen?

Your Adv Here


Introductie grafeen