Dirk Van Dyck, een Antwerps onderzoeker beschrijft deze week in Nature een nieuwe methode om de positie van individuele atomen met een uitzonderlijk hoge resolutie en in drie dimensies te bepalen.
De techniek levert mogelijkheden in studies naar materiaaleigenschappen.

Big Bang Tomografie heet de nieuwe techniek en gebruikt elektronenmicroscopie om atomen in een materiaal met elektronen te beschieten. Bij de interactie met een atoom splitst de elektronengolf in golfjes die elk hun eigen weg gaan. Door de fasesnelheid en -afstand van die deelgolfjes te bepalen, kan de exacte positie van het atoom berekend worden. De techniek heeft een zogenaamde sub-ångström resolutie, of een tienmiljardste van een meter.

Van Dyck en een collega uit Taiwan konden met hun methode de locatie van alle atomen in een stuk grafeen nauwkeurig bepalen.

“De positie van de atomen bepaalt in grote mate welke eigenschappen een materiaal heeft. Wie de ligging van die atomen kan achterhalen, verkrijgt dus een belangrijk inzicht in de verbetering van een bepaalde materie. Kristallen hebben op dat vlak nog maar weinig geheimen voor de wetenschap. Amorfe structuren vormden tot voor kort een ander, veel complexer verhaal.” vertelde Van Dyck aan Eos.

Dirk Van Dyck hield er zelf een nieuwe uitdaging aan over.
“Van liefst 90% van alle proteïnen die de basis vormen van levende materie kon tot dusver de atomaire structuur nog niet bepaald worden. Daar wil ik nu verder onderzoek naar voeren.”

Bron: eoswetenschap.eu

Gepubliceerd door grafeen.be

De website 'Grafeen.be' werd opgericht eind 2010 met als doel correcte informatie over het materiaal ‘grafeen’ weer te geven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verslagen, onderzoeken en artikels die te vinden zijn op het internet en/ of worden opgestuurd door mailcontacten. Grafeen.be is een onafhankelijk project.