Grafeen (graphene) | Archive | Onderzoek
Onderzoek
‘s Werelds dunste gloeilamp licht op
Wetenschappers uit James Hone’s groep in Columbia engineering, een team uit Columbia, de Nationale Universiteit van Seoul (SNU) en het Koreaanse onderzoeksinstituut voor standaard en wetenschap meldden dat ze voor het eerst een zichtbare emitterende lichtbron op een chip demonstreerden – via het gebruik van grafeen, een atomaire plak koolstof. De wetenschappers hechtten strookjes grafeen aan metaalelektroden, met de strookjes opgehangen boven het substraat (silicium), en joegen dan stroom door de (grafeen) filamenten om deze op temperatuur te brengen. “Wat we in feite hebben gemaakt is ‘s werelds dunste gloeilamp,” vertelde James Hone, van de Columbia University in New York...
Grafeen rond diamant laat slippen
De interactie tussen het grafeen en het diamantachtig koolstof is essentieel voor het creëren van het supersmering effect...
Spin maakt sterker web na contact met grafeen
De wetenschappers konden echter opmerken dat spinnen die besproeid werden met koolstofbuisjes (opgerold grafeen) en grafeen in een oplossing met water sterkere webben konden creëren dan voorheen....
Spintronica kan winnen met wondermateriaal grafeen
Het eind van de miniaturisatie van de transistor, een basisonderdeel van de computer, komt stilaan in zicht via het gebruik van onze huidige productiemethoden. Dat dwingt wetenschappers op zoek te gaan naar nieuwe manieren indien ze de volgende generaties elektronische toestellen willen laten krimpen. Spintronics, dat reeds in gebruik is voor geavanceerde data-opslagapparaten, zou de oplossing kunnen bieden bij die opdracht, bijgestaan door het wondermateriaal grafeen – een atomaire honingraat uit koolstofatomen – als informatiedrager. Onderzoekers van de Technische universiteit in Chalmers, Zweden, hebben namelijk ontdekt dat grote oppervlakken grafeen in staat zijn om de spin van elektronen gedurende een...
Grafeen – het wonder materiaal – gaat textiel
Grafeen kan fungeren als een fysieke barrière en op doeltreffende wijze voorkomen dat gassen en warmte binnendringen. Tegelijkertijd heeft grafeen ook het potentieel om de thermische ontleding van het textiel te voorkomen. Nog een ander voordeel van grafeen is de weerstand tegen slijtage en scheuren. ...
Grafeen ter hulp bij allereerste foto van licht als deeltje en golf
Een goeie eeuw geleden gaf de briljante wetenschapper Albert Einstein toelichting over het foto-elektrisch effect – verscheidene metalen zouden elektronen uitstoten wanneer er licht wordt op geschenen – suggererende dat een lichtstraal niet simpelweg een golf is van elektromagnetische radiatie maar ook bestaat uit deeltjes die een zekere kwanta – of pakketjes van energie – bezitten, fotonen genaamd. Tot op heden was het de wetenschap niet gelukt om zowel het karakter van de golf als het deeltje te meten, ofwel werd het deeltje verraden ofwel de golf, maar nooit samen. Maar het wonder geschiedt want onderzoekers van de Technische Universiteit...
Elektronen bewegen zonder frictie als een slang in vooropgestelde route
Natuurkundigen aan de Universiteit van Basel hebben voor de eerste keer kunnen aantonen dat elektronen in grafeen kunnen bewegen via een voorgedefinieerde route. Deze stroming gebeurt geheel zonder verlies en kan een basis vormen voor talrijke toepassingen op het gebied van elektronica. De onderzoeksgroep onder leiding van professor Christian Schönenberger van het Zwitserse Instituut voor Nano-wetenschappen en het Departement Natuurkunde aan de Universiteit van Basel publiceerden hun resultaten gezamenlijk met Europese collega’s in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications. Binst enkele jaren heeft de onderzoeksgroep onder leiding van professor Christian Schönenberger aan het Zwitserse Instituut voor Nano-wetenschappen en het Departement Natuurkunde...
Grafeen toont potentieel als nieuw middel tegen kanker
Deze nieuwe ontwikkelingen bieden de mogelijkheid om een breed scala aan kankers met een niet-toxisch materiaal te voorkomen of te behandelen....
Grafeen betaalbaar maken is van goudwaarde
Promovendus Shou-En Zhu ontwikkelde een methode die kwalitatief hoogwaardige grafeen zou kunnen opleveren voor een fractie van de huidige prijs....
Stapel grafeen (dun grafiet) kan kogels beter stoppen dan staal of kevlar
Stapel grafeen (dun grafiet) kan kogels beter stoppen dan staal of kevlar...
< 2 3 4 5 6 7 8 >Introductie grafeen