Deze website is onafhankelijk van universiteiten, mediagroepen, regeringen of enige ander instituten, groep of organisatie.

Grafeen.be is een product van Webandall, een klein bedrijf in de ICT sector.

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.grafeen worden bewaard, maar wel anoniem.
De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b De site zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

De site kan de gegevens die door de gebruiker verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een artikel, tip, nieuwsbericht etc, waarvan de site denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies
3a De site maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan de site de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.

3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze algemene voorwaarden terecht op dit email adres.

4a Prinstshop
De printshop is een samenwerking met Sculpteo. Voor eventuele klachten omtrent het geprinte object en/of verzending kan u steeds terecht bij de klantendienst van Sculpteo.

Doen er zich problemen voor met de producten uit printshop contacteer dan eerst Sculpteo, blijven de problemen zich manifesteren gelieve de website dan te contacteren op dit email adres

5. Disclaimer
De eigenaar van de site is gerechtigd de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

6. Reclame
Grafeen.be is niet verantwoordelijk voor enige beïnvloeding bij merken, bedrijven en/of materialen die genoemd worden in de artikels of nieuwsberichten.

Grafeen.be haalt zijn inkomsten uit Google Ads en de printshop

Indien er enige betrokkenheid is met de site en een bedrijf, product of persoon bij een artikel dan wordt dit expliciet vermeld.

De intentie van dit project is een neutrale bron van informatie te vormen in de nieuwsverspreiding van het wondermateriaal.