Grafeen is het ‘hot’ topic voor de moment in de wetenschappelijke wereld, en met reden. Hoe ‘hot’ vroegen we aan Zihan Xu, de maker van de grafeenbatterij (foto boven) die thermische warmte zou omzetten in energie.

Begin maart dit jaar verscheen op Arxiv.org een ‘pre-print’ dat op heel wat tegenspraak kon rekenen. Zihan Xu zou samen met enkele collega’s aan de Polytechnische universiteit in Hong Kong een apparaat hebben ontwikkeld dat energie kan putten uit omgevingswarmte. Volgens vele fysici is dit onmogelijk omdat dit in tegenspraak zou zijn met de tweede wet van thermodynamica.

Midden maart werden nog meerdere pro en contra’s aanhoord en op het internet leek het nieuws enigszins te circuleren. Dagelijks zijn er nieuwe ’topics’ te vinden die openen over dit onderzoek.

Grafeen.be kreeg Zihan Xu te pakken voor een kort interview en kon hem enkele vragen stellen over het apparaat dat onder meer de ultieme zonnecel zou kunnen wezen.

Dat ging als volgt;


[question]Grafeen.be: Kan u ons wat meer uitleg geven over het materiaal dat gebruikt werd bij dit experiment en wat vanuit jouw standpunt de mogelijkheden zijn voor grafeen in de toekomst ?[/question]

[answer]Zihan Xu: Grafeen is een twee dimensionaal materiaal dat ooit onbestaand werd geacht. Ondertussen heeft het al veel traditionele opvattingen over natuurkunde ondermijnd. En het zal er nog meer ondermijnen.[/answer]

[question]Grafeen.be: Over de batterij, hoe plaats je het grafeen op de drager. Door een chemisch proces, door gasdepositie of met ARC (UV-belichting)?[/question]

[answer]Zihan Xu: Bedoelde u hoe ik het grafeen fabriceerde op het substraat? Hier zijn mijn processen:
De monolaag grafeen werd gegroeid op koper folie door Chemical Vapor Deposition (CVD), en overgedragen op substraten volgens de methoden die beschreven zijn in de pre-print.[/answer]

[question]Grafeen.be: U kon me eerder vertellen dat het experiment was afgerond en het artikel klaar was om te publiceren. De meesten van ons zijn vrij benieuwd naar de resultaten. Waar kan men de publicatie vinden?[/question]

[answer]Zihan Xu: Helaas komt er op de ‘pre-print’ van ArXIV geen vervolg meer. Dat komt omdat ik het Polytechnisch instituut in Hong Kong verlaten heb, en daardoor ook het recht tot spreken in naam van de universiteit. Ik mag ook geen bevindingen publiceren die ik deed in die universiteit. En er werd me opgedragen alle bevindingen aan een professor in die universiteit over te dragen. Ik gaf het diploma dat ik zou krijgen op en verliet de universiteit omdat de vrijheid van wetenschappelijk onderzoek ernstig werd geschonden.[/answer]

[question]Grafeen.be: Zijn de bevindingen al overgenomen en bevestigd door andere onafhankelijke teams?[/question]

[answer]Zihan Xu: Tot nu toe heeft maar één enkele onafhankelijke onderzoeker in Xiamen contact met me opgenomen. En hij herhaalde mijn experimenten met een open circuit voltage van 0,4 V, net zoals mijn resultaten. Ik denk, omdat dit onderzoek vrij simpel is, dat er binnenkort meer artikelen over gepubliceerd zullen worden in bladen over dit onderwerp.[/answer]

[question]Grafeen.be: Als je experiment blijkt te kloppen kan dit echt wel een magistrale ontdekking zijn. Het lijkt erop dat de grafeenbatterij als een energie-omzetter kan dienen in meerdere gebieden. Kan je enkele mogelijke toekomstige toepassingen noemen? [/question]

[answer]Zihan Xu: Je hebt gelijk, het toestel zal op meerdere gebieden kunnen dienen. Maar volgens mijn kennis, geloof ik niet dat dit veel zal veranderen in de batterij-industrie. Zoals we weten is de energiebron van dit apparaat omgevingswarmte, die zeer verspreid is en de applicaties van dit apparaat beperken. Misschien net genoeg om mijn draagbare elektronica te laten werken, daarvoor is er geen ‘Big Power’ vereist.[/answer]

[question]Grafeen.be: Laat ons aannemen dat je experiment klopt, zou het volgens jou dan ooit mogelijk zijn om op hetzelfde principe de aanwezige warmte uit onze eigen atmosfeer te nemen als oneindige energiebron? [/question]

[answer]Zihan Xu: Er moet één of andere manier zijn om die omgevingswarmte-energie te gebruiken en rechtstreeks te converteren naar energie die we zelf kunnen gebruiken. En ik denk dat dit apparaat daarom deuren open doet voor ons, om gebruik te maken van dit principe, wat betekent omzetten van de omgevingswarmte in de vorm van thermische beweging van deeltjes en vervolgens omzetten in elektriciteit..[/answer]

[question]Grafeen.be: Zou je de Nobelprijs aanvaarden als de vorige vraag ooit in werking zou treden? [/question]

[answer]Zihan Xu: Het is te vroeg om te praten over de Nobelprijs, en het is geen doel van mij om onderzoek te doen. Maar als ze mij deze eer te beurt geven, zal ik het accepteren[/answer]

[question]Grafeen.be: Laat ons hopen, bedankt voor het interview Zihan Xu [/question]

Einde interview.

Laat ons hopen dat er nog meerdere geslaagde experimenten met de batterij volgen + ik heb een zeer sterk vermoeden dat we Zihan binnen enkele weken nog gaan horen met enkele andere resultaten… Interessante resultaten. De kans is groot dat ook daar het grafeen-materiaal een rol zal spelen.

Gepubliceerd door grafeen.be

De website 'Grafeen.be' werd opgericht eind 2010 met als doel correcte informatie over het materiaal ‘grafeen’ weer te geven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verslagen, onderzoeken en artikels die te vinden zijn op het internet en/ of worden opgestuurd door mailcontacten. Grafeen.be is een onafhankelijk project.