Grafeen kan magnetisch gemaakt worden meldt Rahul Nair, uit de groep van Sir Andre Geim in Manchester, in Nature Physics. Grafeen heeft een structuur als kippengaas. Normaal gesproken bestaat het helemaal uit koolstofatomen en is het niet magnetisch. Door hier en daar een koolstofatoom weg te halen, of te vervangen door een ander niet-magnetisch atoom ontstaan op die plekken magnetische eilandjes.

Wanneer dergelijke eilandjes te dicht bij elkaar liggen heffen zij elkaars magnetisme op. Daarom moeten zij zich ver van elkaar bevinden.
Ook moeten er niet te veel lege plekken zijn, omdat het grafeen dan uit elkaar valt.
In de praktijk komt het er op neer dat slechts 1 op de 1000 mogelijke punten in de structuur bijdraagt aan het magnetisme.

Hoewel deze ontdekking een stap in de richting van het gebruik van grafeen in elektrische circuits betekent, stelt de sterkte van het magnetisme nog niet
heel veel voor.
Een laagje gemagnetiseerd grafeen zal dus nog niet op je koelkast blijven plakken, aldus Sir Andre Geim.

Bron: c2w.nl

Gepubliceerd door grafeen.be

De website 'Grafeen.be' werd opgericht eind 2010 met als doel correcte informatie over het materiaal ‘grafeen’ weer te geven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verslagen, onderzoeken en artikels die te vinden zijn op het internet en/ of worden opgestuurd door mailcontacten. Grafeen.be is een onafhankelijk project.