Vorbeck Materials verkreeg in samenwerking met Pacific Northwest National Labs (PNNL) en de universiteit in Princeton een R&D award voor het ontwerpen van één van de honderd meeste technologische en wetenschappelijke producten van het afgelopen jaar.

In samenwerking met Professor Ilhan Aksay van Princeton heeft PNNL aangetoond dat er maar een kleine hoeveelheid van Vorbecks’ grafeen nodig is om de prestaties en kracht aanzienlijk te verbeteren van Lithium-ion batterijen.
Het betreft eigenlijk een mengsel van titaandioxide en grafeen. Titaandioxide is goedkoper dan de huidige materialen die gebruikt worden in lithium-ion batterijen. Het grafeen wordt dan weer gebruikt om de geleiding te verbeteren.

R&D magazine erkent de doorbraak die Vorbeck leverde bij het commercialiseren van grafeentechnologie.
Deze technologie heeft het potentieel om de elektrische wagen extra aantrekkelijk te maken en snellere oplaadtijden van consumentproducten te hanteren.
Labtops, smartphones, mp3-spelers en dergelijke toestellen worden opgeladen in een 10-tal minuten. De oplaadtijd van elektrische wagens zou drastisch dalen tot enkele uren.

Vorbeck Materials is momenteel het enige bedrijf dat een EPA goedkeuring verkreeg voor grafeen-gebaseerde producten en bracht eind 2011 het eerste commerciële grafeen-product op de markt.

Eerdere R&D awards waren bestemd voor producten zoals; De automatische telmachine (1973), fax (1975), Kodak Photo CD (1991), nicotine-pleister (1992), en HDTV (1998). De volledige lijst kan je terug vinden op www.rdmag.com.

Bron: nanowerk.com

Gepubliceerd door grafeen.be

De website 'Grafeen.be' werd opgericht eind 2010 met als doel correcte informatie over het materiaal ‘grafeen’ weer te geven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verslagen, onderzoeken en artikels die te vinden zijn op het internet en/ of worden opgestuurd door mailcontacten. Grafeen.be is een onafhankelijk project.