De website werd opgericht in 2010 en rapporteert sinds, als één van de eerste websites wereldwijd, exclusief nieuws en informatie omtrent het onderwerp grafeen.

De informatie op de site wordt opgehaald via briefwisseling, nieuwsartikels op het web, wetenschappelijke werken en persberichten.

De eigenaar van de website stelt zich niet verantwoordelijk voor eventuele incorrecte informatie die werd aangeleverd door bronnen.

SoAIn geen geval zal de eigenaar aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winsten voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website.

De site biedt dynamisch gegenereerde beursstatistieken aan ter informatie en als service – met enkel de garantie dat de bedrijven in de lijsten deelnemers zijn aan de grafeenindustrie – en stimuleert op geen enkel moment de lezer tot aankoop of verkoop van aandelen of relevante van deze genoteerde bedrijven.

Grafeen.be is een initiatief dat werd gestart door Kenny Verhulst.

Verhulst is aan de slag als ICT’er bij een Europese e-commerce speler in de digitale printindustrie. Sinds geruime tijd kent hij een obsessieve liefdesverhouding met het atomaire koolstofmateriaal en buigt hij zich over de meest fundamentele vragen.

chalmers_kennyVerhulstgrafeen

Verhulst acht het uiterst belangrijk om informatie omtrent het wondermateriaal naar de buitenwereld toe te brengen. Zelf markeert hij dit als één van de eerste cruciale stappen om de mogelijkheden van deze innovatie optimaal te kunnen benutten.

In de toekomst, wanneer de tijd rijp is, zal het platform gebruikt worden om kansen te bekomen op vlak van energie, in samenspraak met de maatschappij.