Het Centrum voor Procesinnovatie (CPI) neemt de leiding in een Europees samenwerkingsproject dat beoogt om voedselafval te transformeren tot een duurzame bron van aanzienlijke economische meerwaarde, namelijk grafeen en hernieuwbare waterstof.

Het duurzaam creëren van grafeen en hernieuwbare waterstof uit voedselafval zou een oplossing kunnen bieden voor de behandeling van de afvalproblematiek waarmee de Europese Unie wordt geconfronteerd.

Er wordt geschat dat er 90 miljoen ton voedsel per jaar verloren gaat, een cijfer dat tot ongeveer 126 miljoen ton zou kunnen stijgen in 2020.

In het Verenigd Koninkrijk alleen al zou het voedselafval voor een financieel verlies zorgen van ten minste £ 5 miljard per jaar ten koste van bedrijven.

Het project PlasCarb zal biogas, opgewekt door de anaërobe afbraak van voedselverspilling met behulp van een innovatief en energiezuinig microgolf plasma proces om biogas te splitsen (methaan en kooldioxide), transformeren in een hoogwaardig grafietkoolstof en hernieuwbare waterstof.

Als coördinator van het project is CPI verantwoordelijk voor de technische aspecten van de scheiding van biogas in methaan en kooldioxide, en het scheiden van de grafiet-koolstof geproduceerd uit hernieuwbare waterstof.

De infrastructuur van CPI maakt mogelijk om het microgolf plasma proces uit te proberen en te optimaliseren op pilot-productie-omvang, met een toekomstig technologisch stappenplan uitgedacht voor commerciële schaal productie.

Keith Robson van CPI zei dat PlasCarb een innovatieve oplossing zal brengen voor de problemen in verband met voedselafval, één van de grootste uitdagingen die te wachten staat voor de Europese Unie in het streven naar een koolstofarme economie.

Het project zal niet alleen trachten voedselverspilling te verminderen, maar ook gebruik maken van nieuwe technologische methoden om die om te zetten in hernieuwbare energiebronnen die op zich van economische meerwaarde zijn, en allemaal op een duurzame wijze.

PlasCarb is een 3-jarig samenwerkingsproject, medegefinancierd onder het zevende kaderprogramma van de Europese Unie (KP7), dat erop doelt om Europa’s leidende positie in milieutechnologie en innovatie in hoogwaardig koolstof verder te versterken.

Bron: Nanowerk

Gepubliceerd door grafeen.be

De website 'Grafeen.be' werd opgericht eind 2010 met als doel correcte informatie over het materiaal ‘grafeen’ weer te geven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verslagen, onderzoeken en artikels die te vinden zijn op het internet en/ of worden opgestuurd door mailcontacten. Grafeen.be is een onafhankelijk project.