Kan grafeen de gezondheid schaden?

De flexibiliteit van de schijfvormige deeltjes zorgt ervoor dat ze gemakkelijk kunnen worden opgenomen in kunststof en rubber.
Nanoplatelets worden onder meer ook gebruikt om de elektronische eigenschappen in aanraakschermen te verbeteren.

Waterstof kan de sleutel zijn tot productie van grafeen van hoge kwaliteit

Een nieuwe benadering voor het vervaardigen van grafeen geeft een aanzienlijke vermindering van de problemen waarmee onderzoekers tot nu toe worden geconfronteerd. Uit onderzoek op het Oak Ridge National Laboratory is gebleken dat vooral waterstof – en niet koolstof – bepalend is voor de vorm en grootte van de grafeendeeltjes. Het onderzoek werd uitgevoerd door …