Grafeen krikt volgende generatie zonnepanelen op

In kleurstof-zonnecellen slaan fotonen elektronen uit de kleurstof in een dunne laag titaandioxide dat op zich doorstuurt naar de anode. Yun Hang Hu’s groep ontdekte dat als men grafeen toevoegt aan het titaandioxide de geleidbaarheid verhoogd, en die 52,4 procent meer stroom in het circuit brengt.

Nieuwe productiemethode grafeen

Een gezamenlijk onderzoek van Amerikaanse universiteiten, waaronder Harvard en MIT, heeft geresulteerd in een nieuwe productiemethode voor grafeen. De Amerikanen splitsen met behulp van bromide of chloride een blok grafiet in dunne lagen van twee tot drie atomen dik. Op deze wijze kunnen zij koolstofrasters van vijftig vierkante micrometer produceren. Grafeen, een grafietlaag van één …