Uit een onderzoek van MIT blijkt dat de fundamentele eigenschappen van grafeen (chemische reactiviteit, elektrische geleidbaarheid en anderen) sterk kan variëren op basis van het dragermateriaal waarop deze geplaatst wordt. Op siliciumdioxide wordt grafeen gefunctionaliseerd bij blootstelling aan bepaalde chemicaliën, maar als het bodemmateriaal boornitride is, is het grafeen inert, en met dezelfde chemicaliën.

Het onderzoek werd gefinancierd door het Amerikaanse ‘Office of Naval Research’ en schuift de mogelijkheid naar voor dat men de eigenschappen van grafeen kan controleren door chemische bindingen te creëren met behulp van verschillende onderliggende materialen.

De onderzoekers zeggen dat de zeer geringe dikte van grafeen de reden is van dit onverwacht gedrag omdat de elektrische velden van de atomen in het substraatmateriaal sterk effect hebben op de chemische reactiviteit van het grafeen.

Deze ontdekking kan leiden tot zeer accurate chemische en biologische sensoren.

Bron: graphene-info.com

Gepubliceerd door grafeen.be

De website 'Grafeen.be' werd opgericht eind 2010 met als doel correcte informatie over het materiaal ‘grafeen’ weer te geven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verslagen, onderzoeken en artikels die te vinden zijn op het internet en/ of worden opgestuurd door mailcontacten. Grafeen.be is een onafhankelijk project.