Grafeen (graphene) | Archive | Geneeskunde
Geneeskunde
Nieuw materiaal werkt als afstembaar filter voor terahertzfrequenties
Terahertzgolven bevinden zich in het elektromagnetisch spectrum in het diepste infrarood en hebben een breed toepassingsgebied dat zich uitstrekt van de opsporing van explosieven tot diagnosemethoden voor huidkanker....
Nanogaatjes imiteren poortwachters van celkern
Hoe het transport van stoffen door piepkleine openingen in de celkern precies werkt, is moeilijk te bestuderen. Onderzoekers van de TU Delft hebben daarom, in samenwerking met de Universiteit van Basel, een kunstmatig nanogaatje gemaakt dat het gedrag van deze celkerngaatjes imiteert. Hiermee zou je ook kunnen testen of bepaalde medicijnen in de celkern kunnen komen. Dat de groep van professor Cees Dekker goed is in het maken van kunstmatige nanogaatjes is inmiddels bekend. Bijna een jaar geleden maakten ze nanogaatjes in grafeen en eind vorig jaar lieten de onderzoekers zien dat je nanogaatjes kunt gebruiken om er DNA mee...
< 1 2 3Introductie grafeen