Grafeen (graphene) | Tag Archive | elektronen
elektronen
Slapende supergeleiding in grafeen ontwaakt
In de nieuwe studie zijn onderzoekers van de Universiteit van Cambridge er in geslaagd om het slapende potentieel te activeren en grafeen supergeleidend te maken in zijn eigen recht....
Elektronen bewegen zonder frictie als een slang in vooropgestelde route
Natuurkundigen aan de Universiteit van Basel hebben voor de eerste keer kunnen aantonen dat elektronen in grafeen kunnen bewegen via een voorgedefinieerde route. Deze stroming gebeurt geheel zonder verlies en kan een basis vormen voor talrijke toepassingen op het gebied van elektronica. De onderzoeksgroep onder leiding van professor Christian Schönenberger van het Zwitserse Instituut voor Nano-wetenschappen en het Departement Natuurkunde aan de Universiteit van Basel publiceerden hun resultaten gezamenlijk met Europese collega’s in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications. Binst enkele jaren heeft de onderzoeksgroep onder leiding van professor Christian Schönenberger aan het Zwitserse Instituut voor Nano-wetenschappen en het Departement Natuurkunde...
Grafeen != Boolean logica
Terwijl de meeste onderzoeken zich vooral focussen op het fysiek aantasten van het grafeen zelf - door het te stapelen met andere materialen of chemisch te modificeren en onzuiverheden toe te brengen - sloegen deze wetenschappers een andere richting in. ...
Fysici ontwikkelen grafeen laser
Grafeen heeft geen natuurlijke 'band-gap' ter beschikking, de energie van elektronen kan variëren langs een continuüm....
Grafeen in koers bij herdefinitie van ampère
Het internationaal systeem van eenheden (SI) bestaat uit zeven basiseenheden (de meter, kilogram, seconde, Kelvin, ampère, mol en candela). Idealiter moeten deze stabiel zijn bij verloop van tijd en universeel reproduceerbaar. Dit vereist definities op basis van fundamentele constanten van de natuur die hetzelfde horen te zijn, waar ze ook meten....
Nieuw magnetisch grafeen kan revolutie brengen in elektronica
De uitdaging was om het materiaal te 'magnetiseren' in opdracht om een ​​grafeen-gebaseerd spintronisch apparaat te kunnen ontwikkelen. De onderzoekers uit Madrid hebben via de quantum en nanowetenschap wereld de weg gevonden....
Imitatie van kosmische straling in grafeen
Een team van fysici uit Europa en Zuid-Afrika toonde aan dat willekeurig bewegende elektronen in grafeen de dynamiek van deeltjes zoals kosmische straling kan nabootsen....
Artificieël fotosynthese-systeem is effectiever met grafeen
De mogelijkheid om zonne-brandstof rechtstreeks te produceren van CO2 heeft niet alleen toepassingen voor brandstofcellen en kunststoffen, maar ook in de farmaceutische industrie....
Van massief tot massaloos
Natuurkundigen aan de universiteit van Arkansas ontdekten een manier om de transitie van grafiet naar grafeen te bestuderen en controleren. Een belangrijke stap in het leerproces om dit materiaal te kunnen gebruiken in dagelijkse toepassingen....
Grafeen krikt volgende generatie zonnepanelen op
In kleurstof-zonnecellen slaan fotonen elektronen uit de kleurstof in een dunne laag titaandioxide dat op zich doorstuurt naar de anode. Yun Hang Hu's groep ontdekte dat als men grafeen toevoegt aan het titaandioxide de geleidbaarheid verhoogd, en die 52,4 procent meer stroom in het circuit brengt. ...
1Introductie grafeen