Manoj Bhargava, een filantropische zakenman, werd geboren uit een welgesteld Indisch gezin. Samen met zijn familie trok hij op zijn veertiende verjaardag, in ’67, naar de Staten.

Manoj studeerde af in Pennsylvania en koos daarna voor een wiskundige opleiding aan de universiteit van Princeton, waar hij na amper een jaar de universiteit terug verliet.

Naderhand trok Bhargava terug naar India waar hij een spirituele zoektocht begon en gedurende twaalf jaar als monnik woonde in een ashram (een plaats waar een persoon of een groep mensen gaan apart wonen van de rest van de samenleving om de Hindoe-religie uit te oefenen).

Later, na het beoefenen van talloze kortstondige jobs zoals operator van print machines, taxi chauffeur, bouwvakker en manager, keerde hij voorgoed terug voor een leven in de Verenigde Staten.

De afzondering in het oude India wierp zijn vruchten af want de man leerde wel om zijn kennis en ideeën te ontplooien tot succesvolle manifestaties in het land van dromen aan de andere kant van de planeet.

De Indiër is de oprichter van ‘5 hour Energy’, zijn grootste hit tot nu toe.

Een energiedrankje van vitaminen en amino zuren dat op relatief korte tijd in de lijst terechtkwam van ’s wereld best verkochte consumentengoederen, en hem ondertussen een fortuin opbracht.

Het is moeilijk om een bedrag te plaatsen op het vermogen van de Amerikaanse Indiër maar dit zou zowat op een slordige vier miljard dollar worden geschat.

Het goede nieuws is dat deze mensenvriend – met veel middelen en kapitaal – wil investeren in de nieuwste technologieën die ten goede moeten komen van de mensheid. Daarin gaat hij voornamelijk op zoek naar oplossingen omtrent water en energie.

Waaronder enkele zeer interessante, maar vooral extreem nuttige. Applicaties zoals een ‘regenmaker’ dat zout water kan omzetten naar drinkbaar water, en alsook geschikt is voor teelt en aggregatie.

Daarnaast brengt Manoj een statische ligfiets op de markt waarbij een uurtje trappen garant staat voor 24 uur elektriciteitsvoorziening.
Een oplossing dat consumenten zelfvoorzienend maakt in het opwekken van energie voor kleine apparaten. Plus men kan starten met sporten en besparen te combineren.

De maatschappij heeft nood aan een sterke generatie van zulke innoverende groene weldoeners, misschien nu meer als ooit ervoor.

Bhargava streeft dan misschien niet naar absolute gelijkheid maar het is duidelijk dat de man het inzicht heeft dat een maatschappij dient gehesen te worden vanaf de bodem, en minder vooruitgang zal boeken door alleen de top van de maatschappij uit te rekken.

Grafeen kan geen schade aanrichten zonder de steun van slimme delende welvarende personen, net zo min innovators niet te overziene (positieve) schade kunnen aanrichten aan het huidig beleid zonder de hulp van grafeen.

Veelal omwille de superieure kwaliteiten van het grafeen, de mogelijkheden die het materiaal te bieden heeft.

Gelukkig, Manoj heeft een boontje voor het wondermateriaal.

In de promotiefilm wijst de Indiër erop dat elke dag miljarden mensen geen beroep kunnen doen op elektriciteitsvoorziening, of amper enkele uren per dag.

Manoj wil daar verandering in brengen en legt zich de missie op om een oplossing te zoeken in de vorm van niet-vervuilende en onbeperkte energiebronnen.

Bhargava denkt de oplossing te hebben en wil gebruik maken van het wondermateriaal om de warmte vanuit het midden van de aarde te oogsten via kabels tot boven aan de korst.

Een deel van zijn welverdiende fortuin rolt dus naar de verdere ontwikkeling van geothermische applicaties, als een soort koolstofrietjes, die warmte uit het midden van de aarde moeten zuigen – zie geleiden – zonder verlies.

Een idee zo maft, en zo gek, dat de gedachten in hem opkomen dat iemand hem wel zou willen vermoorden wanneer hij het plan zou willen uitvoeren, omdat de oplossing die schuilt in het oogsten van energie uit centraal aarde de geopolitieke macht compleet kan verschuiven.

De succesvolle Indiër schat op termijn zelfs 85% van alle fossiele brandstofconsumptie te kunnen laten verdwijnen.

Innovators en grafeentechnologie hebben elkaar hard nodig in de opzet van een volgende revolutie.

Dit is iets wat miljarden mensen zou kunnen beïnvloeden. – Manoj Bhargava

Bron:nationalgeographic.com

Gepubliceerd door grafeen.be

De website 'Grafeen.be' werd opgericht eind 2010 met als doel correcte informatie over het materiaal ‘grafeen’ weer te geven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verslagen, onderzoeken en artikels die te vinden zijn op het internet en/ of worden opgestuurd door mailcontacten. Grafeen.be is een onafhankelijk project.