Grafeen ter hulp bij allereerste foto van licht als deeltje en golf

Een goeie eeuw geleden gaf de briljante wetenschapper Albert Einstein toelichting over het foto-elektrisch effect – verscheidene metalen zouden elektronen uitstoten wanneer er licht wordt op geschenen – suggererende dat een lichtstraal niet simpelweg een golf is van elektromagnetische radiatie maar ook bestaat uit deeltjes die een zekere kwanta – of pakketjes van energie – …