Het materiaal grafeen biedt mogelijk een oplossing voor de opslag van batterijen. Nu vormt de opslag nog een van de grote struikelblokken van de elektrificering van de energievoorziening. Tests in het laboratorium tonen echter aan dat grafeen een optie kan zijn.

Voor nu geldt dat batterijen of accu`s te duur, te zwaar en een te lage energiedensiteit hebben. Met grafeen kan de batterij wellicht een impuls krijgen. De elektrische geleiding is waar grafeen echt in uitblinkt.

Onderzoekers zijn reeds gekomen tot lithium-ion uitwisselcellen met grafeen oppervlakte oftewel surface-mediated cells (SMC`s). Hoewel de grafeen-versies nog niet zijn uitontwikkeld en nog niet eens getest zijn buiten het lab, presteren ze nu al beter dan lithium ion-accu`s en supercondensatoren. Dat biedt perspectieven voor de toekomst.

Bron: www.profnews.nl

Gepubliceerd door grafeen.be

De website 'Grafeen.be' werd opgericht eind 2010 met als doel correcte informatie over het materiaal ‘grafeen’ weer te geven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verslagen, onderzoeken en artikels die te vinden zijn op het internet en/ of worden opgestuurd door mailcontacten. Grafeen.be is een onafhankelijk project.