Wetenschappers aan de Universiteit van Exeter hebben een nieuwe techniek ontwikkeld die de productie mogelijk maakt van zeer gevoelige grafeen-biosensoren. Deze verwekken het vermogen om moleculen van de meest voorkomende biomarkers voor longkanker te detecteren.

Biomarkers zijn stoffen die gemeten kunnen worden via lichaamsvloeistoffen zoals bloed, urine of speeksel en kunnen als indicator fungeren om de toestand van een (biologisch) proces te bepalen.

Het nieuwe ontwerp van de biosensor kan een revolutie teweegbrengen in bestaande elektronische neus (e-nose) apparaten, die specifieke componenten van een specifiek dampmengsel identificeren, bijvoorbeeld iemands adem, en de chemische samenstelling analyseren.

Het onderzoeksteam is van mening dat het nieuw ontwikkelde apparaat het potentieel toont om, op een handige en herbruikbare manier, specifieke longkankermarkers in een zo vroeg mogelijk stadium te identificeren waardoor het zowel kosteneffectief is als enorm gunstig voor professionals in de gezondheidszorg wereldwijd.

Ben Hogan, een postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Exeter en co-auteur van het artikel, verklaarde dat de nieuwe biosensoren illustreren dat grafeen een aanzienlijk potentieel heeft voor gebruik als elektrode in e-nose apparaten.

De zoektocht naar haalbare nieuwe technieken om longkanker in een vroeg stadium nauwkeurig te detecteren is één van de grootste mondiale uitdagingen voor de gezondheidszorg.

Er zijn momenteel geen eenvoudige, goedkope, of algemeen beschikbare screeningsmethoden voor een vroege diagnose van longkanker.

In het nieuwe onderzoek onderzocht het Exeter-team of grafeen de basis kon vormen voor een nieuwe, verbeterde biosensor.

Het team suggereert dat, met bijstand van grafeen, huidige e-nose-apparaten, die elektronische sensoren combineren met patroonherkenningsmechanismen, zoals een neuraal netwerk, een ware revolutie kunnen teweegbrengen in ademanalyse-technieken.

Met behulp van gestructeerd meerlaags grafeen kon het team grotere detectiemogelijkheden vertonen voor drie van de meest voorkomende biomerkers voor longkanker (ethanol, isopropanol en aceton) in een reeks van verschillende concentraties.

Het team is van mening dat dit de eerste stap zou kunnen zijn naar het creëren van nieuwe, verbeterde en goedkopere e-neus-apparaten die de vroegst mogelijke diagnose van longkanker kunnen bieden.

Bron: Phys.org

Gepubliceerd door grafeen.be

De website 'Grafeen.be' werd opgericht eind 2010 met als doel correcte informatie over het materiaal ‘grafeen’ weer te geven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verslagen, onderzoeken en artikels die te vinden zijn op het internet en/ of worden opgestuurd door mailcontacten. Grafeen.be is een onafhankelijk project.