Grafeen – het wonder materiaal – gaat textiel

Grafeen kan fungeren als een fysieke barrière en op doeltreffende wijze voorkomen dat gassen en warmte binnendringen. Tegelijkertijd heeft grafeen ook het potentieel om de thermische ontleding van het textiel te voorkomen. Nog een ander voordeel van grafeen is de weerstand tegen slijtage en scheuren.