Luidruchtige toestellen met grafeen

De stabiele geluidsemissie bij een constante amplitude geluidsdruk met lage ruis werd voor een lange tijd waargenomen bij een continue werking onder een vaste frequentie. Dergelijke belangrijke optredens in deze G-SED tonen brede toepassingen, die een ander licht werpen op grafeen en de mogelijkheden in het akoestische veld.