Naar aanleiding van de ontdekking van grafeen “luidsprekers” hebben wetenschappers in China een gedetailleerde studie verricht naar de amplitude en de frequentie van het geluid op verschillende afstanden en hoeken en de afhankelijkheid van temperatuur van de geluidsfrequentie. De auteurs zijn optimistisch over de toepassingen van deze apparaten in multimedia en consumentenelektronica maar ook in biologische en medische hulpmiddelen.

Door de zeer hoge thermische geleidbaarheid en lage warmtecapaciteit per oppervlakte-eenheid van grafeen is het mogelijk een efficiënt geluids-emmiterend apparaat te fabriceren zonder mechanische trillingen. In het vrijgegeven document worden de fundamentele prestaties van deze nieuwe grafeen geluid emitterende (G-SED) onderzocht op statisch en dynamisch gedrag. Door het geluids-amplitude in kaart brengen te brengen werd aangetoond dat het G-SED goede geluidskwaliteit bezit bij minder dan 0,01 W. Ook zou het geluid goed verdeeld worden. De relatie tussen de temperatuur van grafeen en de geluidsfrequentie werd onderzocht met behulp van een warmtebeeldcamera. De stabiele geluidsemissie bij een constante amplitude geluidsdruk met lage ruis werd voor een lange tijd waargenomen bij een continue werking onder een vaste frequentie. Dergelijke belangrijke optredens in deze G-SED tonen brede toepassingen, die een ander licht werpen op grafeen en de mogelijkheden in het akoestische veld.

Bron: pubs.rsc.org

Gepubliceerd door grafeen.be

De website 'Grafeen.be' werd opgericht eind 2010 met als doel correcte informatie over het materiaal ‘grafeen’ weer te geven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verslagen, onderzoeken en artikels die te vinden zijn op het internet en/ of worden opgestuurd door mailcontacten. Grafeen.be is een onafhankelijk project.