Gratis online lessenreeks over grafeen binnenkort wereldwijd verkrijgbaar

Ingang van het jaar 2015 zal ook meteen de start zijn van ChalmersX, een venture van Chalmers moocs op het platform van Edx.org, waar de universiteit uit Zweden een verdeler zal worden van data en informatie omtrent het wondermateriaal grafeen. ( Edx is het platform waar Chalmers ‘moocs toegankelijk zal zijn. Universiteiten als MIT, Harvard …