Razendsnelle DNA-lezer

Centraal in het onderzoek van promovendus drs. Stefan Kowalczyk en collega’s staat een 0,4 nm dikke plaat grafeen met een 3 nm groot gat. Loodrecht op de plaat is een elektrisch veld aangebracht. Het geheel bevindt zich in een zoutoplossing, waarin ook het DNA is opgelost. De zoutionen bewegen continu door het gat heen: de negatieve ionen in tegengestelde richting van de positieve.