Onderzoekers van de TU Delft werken aan een techniek waarmee DNA in de toekomst veel sneller is af te lezen dan met bestaande methoden.

Centraal in het onderzoek van promovendus drs. Stefan Kowalczyk en collega’s staat een 0,4 nm dikke plaat grafeen met een 3 nm groot gat.
Loodrecht op de plaat is een elektrisch veld aangebracht. Het geheel bevindt zich in een zoutoplossing, waarin ook het DNA is opgelost. De zoutionen bewegen continu door het gat heen: de negatieve ionen in tegengestelde richting van de positieve.

Dit levert een meetbare stroomsterkte op, die verandert wanneer de negatief geladen DNA-streng onder invloed van het elektrische veld ook door het gat gaat. Hoe dikker het DNA ter plaatse, hoe meer plek hij inneemt in het gat en hoe lager op dat moment de stroomsterkte. Uit de grootte en de duur van de verandering in stroomsterkte zijn eigenschappen van de DNA-streng af te leiden, zoals diameter en ladingsverdeling.

Op dit moment kunnen de Delftse onderzoekers grote moleculen meten die ze zelf op het DNA hebben aangebracht. Het doel is om uiteindelijk nog kleinere details te kunnen waarnemen, om de verschillen tussen de vier bouwstenen van DNA – A, C, T en G – te bepalen. Met bestaande apparaten duurt het ontcijferen van een menselijk genoom nog weken. Het nanogat brengt dat in theorie terug tot enkele minuten.

Bron: deingenieur.nl

Gepubliceerd door grafeen.be

De website 'Grafeen.be' werd opgericht eind 2010 met als doel correcte informatie over het materiaal ‘grafeen’ weer te geven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verslagen, onderzoeken en artikels die te vinden zijn op het internet en/ of worden opgestuurd door mailcontacten. Grafeen.be is een onafhankelijk project.