Nieuw onderzoek heeft vastgesteld dat het “wonder materiaal” grafeen kan dienen als coating voor de bescherming van metalen tegen corrosie. Hun onderzoek naar dit potentiële nieuwe gebruik van grafeen verschijnt in ACS Nano.

Dhiraj Prasai en collega’s wijzen erop dat roest en andere corrosie van metalen een ernstig wereldwijd probleem is en intense inspanningen worden gedaan om nieuwe manieren te vinden om corrosie te vertragen of te voorkomen.
Corrosie komt tot stand als het oppervlak van het metaal in contact komt met lucht, water of andere stoffen.

Een belangrijke aanpak omvat coaten van metalen met materialen die het metalen oppervlak afschermen, maar de materialen die op dit moment gebruikt worden hebben allemaal hun eigen beperkingen.

De wetenschappers besloten om grafeen te evalueren als een nieuwe coating.
Ze kwamen tot de conclusie dat grafeen bescherming biedt tegen corrosie, zowel bij oppervlakken als koper, nikkel als andere metalen. Koper bekleed met een enkele laag grafeen aangebracht via chemical vapor deposition (CVD) verroest zeven keer trager dan onbewerkt koper.
Nikkel gecoat met meerdere lagen grafeen verroest dan weer 20 keer langzamer dan onbewerkte nikkel.

“Grafeen coatings kunnen ideaal zijn in toepassingen waar een dunne coating vereist is, zoals micro-elektronische componenten (bijvoorbeeld, interconnects, vliegtuigonderdelen en implanteerbare apparaten).” wisten de onderzoekers nog toe te voegen.

Bron: sciencedaily.com

Gepubliceerd door grafeen.be

De website 'Grafeen.be' werd opgericht eind 2010 met als doel correcte informatie over het materiaal ‘grafeen’ weer te geven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verslagen, onderzoeken en artikels die te vinden zijn op het internet en/ of worden opgestuurd door mailcontacten. Grafeen.be is een onafhankelijk project.