Graphene Technologies, een onderneming die streeft naar commerciële toepassingen van het koolstof nano-materiaal grafeen, is Amerikaans octrooischrift nr. 8.420.042. verstrekt

Dat beschrijft een unieke werkwijze die atoom per atoom synthese van grafeen mogelijk maakt door de exotherme chemische reductie van kooldioxide. Dit proces staat volledig in contrast met de huidige methoden voor de productie van grafeen, zoals chemische dampafzetting (CVD of Chemical Vapour Deposition) en chemische afschilfering van grafiet.

Graphene Technologies is in staat om bij verbranding van magnesium in aanwezigheid van kooldioxide grote volumes laagdimensionale grafeen plaatjes te produceren van een goedkoop, algemeen beschikbaar uitgangsmateriaal.

De reactie gebruikt kooldioxide om magnesium te oxideren bij temperaturen tot 7000 ° C, wat nano-geschaald magnesium oxide en koolstof vormt.
Procesparameters zoals reactietemperatuur, temperatuurgradiënt en druk kunnen gebruikt worden om de morfologie van het geproduceerd grafeen te regelen. Daarnaast kan de werkwijze dienen om het grafeenproduct te ‘dopen’ of chemisch te ’tunen’ en nano-vormen van andere materialen te produceren om toe te voegen als reactiecomponenten.

“Met dit proces voor de productie van grafeen van kooldioxide wordt Graphene Technologies een nieuwe standaard op het gebied van kosten, kwaliteit, schaalbaarheid en duurzaamheid,” aldus Jon Myers, CEO van het bedrijf.

“Onze volgende uitdaging, die we zowel zelfstandig en gezamenlijk nastreven met onze zakelijke partners, is om onze productie-technologie te gebruiken als een platform waarop nieuwe toepassingen worden ontwikkeld.”

“Wordt vervolgd”, laat Meyers blijken in een artikel van Reuters.

Bron: Reuters.com

Gepubliceerd door grafeen.be

De website 'Grafeen.be' werd opgericht eind 2010 met als doel correcte informatie over het materiaal ‘grafeen’ weer te geven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verslagen, onderzoeken en artikels die te vinden zijn op het internet en/ of worden opgestuurd door mailcontacten. Grafeen.be is een onafhankelijk project.