De mooie vlokken in de bijhorende afbeelding zijn niet gemaakt van ijs, maar in plaats daarvan geëtst in een vel grafeen.

Yunqi Liu’s groep uit het Beijing Nationaal Laboratorium voor Moleculaire Wetenschappen in China hebben de grafeenvlokken geëtst met behulp van een stroom argon en waterstof gas. Het team begreep dat het wijzigen van het debiet van de gassen het patroon veranderd dat geëtst is in de plaat. Terwijl lage stroomsnelheden zeshoekige gaten geven (linksboven), brengt het verhogen van het debiet met zich mee dat er complexer, dynamische patronen gecreëerd worden.

De meer complexe patronen die ontwikkelen kunnen omschreven worden als fractals (of fractalen), opgebouwd uit een herhalend motief.

Time lapse studies tonen aan dat de fractale patronen die in het grafeen geëtst zijn starten uit eenvoudig vertakte lijnen die vervolgens naar meer en meer lijnen vertakken. De symmetrie van de resulterende patronen suggereert dat het etsen plaatsvindt langs lijnen van atomen in het kristal.

Bron: rsc.org
Photo: acs

Gepubliceerd door grafeen.be

De website 'Grafeen.be' werd opgericht eind 2010 met als doel correcte informatie over het materiaal ‘grafeen’ weer te geven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verslagen, onderzoeken en artikels die te vinden zijn op het internet en/ of worden opgestuurd door mailcontacten. Grafeen.be is een onafhankelijk project.