Grafeen (graphene) | Tag Archive | elektriciteit
elektriciteit
Elektronen bewegen zonder frictie als een slang in vooropgestelde route
Natuurkundigen aan de Universiteit van Basel hebben voor de eerste keer kunnen aantonen dat elektronen in grafeen kunnen bewegen via een voorgedefinieerde route. Deze stroming gebeurt geheel zonder verlies en kan een basis vormen voor talrijke toepassingen op het gebied van elektronica. De onderzoeksgroep onder leiding van professor Christian Schönenberger van het Zwitserse Instituut voor Nano-wetenschappen en het Departement Natuurkunde aan de Universiteit van Basel publiceerden hun resultaten gezamenlijk met Europese collega’s in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications. Binst enkele jaren heeft de onderzoeksgroep onder leiding van professor Christian Schönenberger aan het Zwitserse Instituut voor Nano-wetenschappen en het Departement Natuurkunde...
Grafeen penetrerende protonen: Doorbraak voor groene energie
De doorbraak geeft uitzicht op het winnen van waterstofbrandstof uit lucht en deze te verbranden als een koolstofvrije energiebron in een brandstofcel om elektriciteit en water te produceren zonder schadelijke afvalproducten. ...
Grafeen in koers bij herdefinitie van ampère
Het internationaal systeem van eenheden (SI) bestaat uit zeven basiseenheden (de meter, kilogram, seconde, Kelvin, ampère, mol en candela). Idealiter moeten deze stabiel zijn bij verloop van tijd en universeel reproduceerbaar. Dit vereist definities op basis van fundamentele constanten van de natuur die hetzelfde horen te zijn, waar ze ook meten....
Zwitserse MoS2/Graphene sandwich in flashgeheugen
Molybdeniet en grafeen hebben vele dingen gemeen. Beide zullen naar verwachting de fysieke beperkingen van onze huidige silicium chips en elektronische transistors overtreffen. Hun twee-dimensionale chemische structuur - het feit dat ze bestaan uit een laag van slechts een atoom dik - geeft ze enorm potentieel voor miniaturisatie en mechanische flexibiliteit. ...
Grafeen vermenigvuldigt de kracht van het licht
Een nieuwe ontdekking door onderzoekers van het ICFO heeft aangetoond dat grafeen nog efficiënter is in het omzetten van licht in elektriciteit dan eerder bekend....
De allereerste zonnecel volledig uit koolstof
Voor het onderzoek vervingen Bao en collega's het zilver en ITO , gebruikt in conventionele elektroden, met grafeen....
Omgevingswarmte als energiebron
De resultaten bevestigen dat aanwezige thermische energie kan opgevangen worden door lage dimensionale materialen zoals grafeen of het oppervlak van vaste stof zonder de aanwezigheid van temperatuurverandering....
Grafeen batterij gemaakt van goedkoop gereduceerd grafeen oxide
Grafeen kan energie opnemen uit de aanwezige warmte en omzetten in electriciteit. Daarom wordt het materiaal gezien als een ideale kandidaat voor fabricatie van zelfgenererende toestellen....
Grafeen haalt elektriciteit uit stromend water
New York – Grafeen blijkt bewegingen van water en andere vloeistoffen te kunnen omzetten in elektriciteit. Onderzoekers van het Rensselaer Polytechnisch Instituut in New York denken daarmee in elk geval sensors van energie te kunnen voorzien. Grafeen is een variant van koolstof. In de vorm van folie kan het overal uit bewegende vloeistoffen elektriciteit halen. De huidige prestaties zijn volgens onderzoeksleider Nikhil Koratkar nog bescheiden: een stukje grafeenfolie van 0,03 bij 0,015 millimeter genereert ruim 85 nanowatt aan energie. Het grafeen doet dat overigens alleen wanneer er chloride-ionen in het water zitten. Meer… Bron: news.rpi.edu...
1Introductie grafeen