Zihan Xu, uitvinder van de grafeen batterij waarover deze site al meerdere malen publiceerde, schreef terug een artikel op Arxiv waarin hij bericht over de opstelling van een grafeen-batterij die goedkoper geproduceerd kan worden.(Foto)

Grafeen kan energie opnemen uit de aanwezige warmte en omzetten in elektriciteit. Daarom wordt het materiaal gezien als een ideale kandidaat voor fabricatie van zelfgenererende toestellen. Er zijn ook enkele nadelen, legt Zihan Xu uit, zoals de hoge fabricatiekosten voor grafeen van hoge kwaliteit. Alsook de kosten van gouden elektrodes, dan zeker op grote schaal.
Nog limiteert het Sio2 /silicon -substraat de applicaties van de grafeenmachine.

In een artikel gepubliceerd op Arxiv legt Zihan Xu uit hoe je een goedkopere grafeen-batterij kan maken.

Daar wordt gebruik gemaakt van gereduceerd grafeen oxide en werden de gouden elektroden door grafeen exemplaren vervangen, wat aanzienlijk scheelt in de kosten. Het Sio2 /silicon substraat werd vervangen door glas. Daardoor wordt het proces veel simpeler en vertoont het enorm veel potentieel om alles goedkoper te kunnen vervaardigen.

Het uitgangsvermogen werd getest door verschillende weerstanden te laden van één monster. Men kon concluderen dat het niet erg veel vermogen verloor ten opzichte van de opstelling met CVD (Chemical Vapor Deposition)

De conclusie van Zihan is dat zijn werk onder meer aantoont dat het mogelijk is om goedkope ‘grafeen-batterijen’ te bouwen die energie uit omgevingswarmte kunnen omzetten in elektriciteit door gebruik te maken van goedkoop gereduceerd grafeen oxide, goedkopere grafeen elektrodes en goedkopere substraten. En ook al hoeft het vermogen in te binden ten opzichte van het vorig model dat gefabriceerd werd met CVD, de lage kosten moeten het mogelijk maken dit in de praktijk uit te werken.

Door de kwaliteit van het gereduceerd grafeen-oxide bij te schaven kan men nog aan vermogen winnen, vertelde Xu nog verder.

Ook liet de onderzoeker een dankwoordje na in zijn artikel voor zijn voormalige professor aan het Hong Kong Polytechnisch instituut. Zihan Xu verliet onlangs het instituut nadat er volgens hem een serieuze inbreuk was gemaakt op het recht van vrij wetenschappelijk onderzoek. Iets later richtte hij zijn eigen onderzoeksteam op.

Zihan liet in de correspondentie via mail ook weten dat deze toestellen praktisch nut kunnen vinden om onze draagbare toestellen van stroom te voorzien. Een update van dit artikel volgt na verdere experimenten verklaart hij verder.

Foto: Zihan Xu

Gepubliceerd door grafeen.be

De website 'Grafeen.be' werd opgericht eind 2010 met als doel correcte informatie over het materiaal ‘grafeen’ weer te geven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verslagen, onderzoeken en artikels die te vinden zijn op het internet en/ of worden opgestuurd door mailcontacten. Grafeen.be is een onafhankelijk project.